HBD Hangeng !!!

posted on 09 Feb 2009 09:05 by zhangmuyun in Crazy-with-me

祝你生日 快 乐

祝你生日 快 乐

祝你生日 快..乐

祝你生日 快 乐

แก่ขึ้นอืกปีแล้วนะป๋า
เท่าไหร่แล้วอะ...ยี่สิบหย่อนๆๆ
แต่ก็ยังไม่แก่หรอก...เข้าเรื่องดีกว่า

วันเกิดปีนี้...ขอให้ป๋ามีความสุขมากๆนะ
这年你的生日...祝你快快乐乐 

หล่อขึ้นทุกๆวัน...หล่อขึ้น...หล่อขึ้น
每天更帅...更帅...更帅

จาก E.L.F. (ซุ่มเงียบ) คนหนึ่ง
F.C. (เงียบ) คนหนึ่ง

ปอลอ.แปลจีนผิดพลาดยังไงก็ 对不起 ละกันนะคร้า

Comment

Comment:

Tweet