เมื่อ Facebook เริ่มทำพิษ

posted on 07 Jul 2011 00:28 by zhangmuyun in 395-days-with-me
การเรียนเริ่มถดถอย...นอนน้อย อย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน
มีปัญหากับคนใกล้ตัว
เห้อ...หลบมาพักที่ๆเงียบสงบไม่มีแสงสีที่บล๊อกตัวเองดีที่สุด 

โอม  สมาธิจงกลับมา สมองจงกลับมา
        ความรู้จงกลับมา  กลับมา กลับมา  ........เพี้ยง!!!

Comment

Comment:

Tweet